Szkoła Podstawowa w Annoborze

 

Nawigacja

Wolne dni

O szkole

O SZKOLE

Nasza szkoła jest jedną z ośmiu szkół podstawowych w Gminie Lubartów. Jesteśmy jedną z mniejszych szkół, dlatego lekcje u nas odbywają się w systemie klas łączonych. My jednak nie narzekamy z tego powodu, bo czasem fajnie jest posłuchać wiadomości z sąsiedniej klasy: wiecie czasem w ten sposób można je sobie utrwalić, a czasem zwyczajnie przypomnieć i powtórzyć, a będąc młodszym dowiedzieć się o czym będziemy mówić w przyszłm roku. Łączone są: klasa pierwsza z drugą i czwarta z piątą. Szósta i trzecia klasa są uprzywilejowane - mają zajęcia jako klasy rozłączne.

Mamy w szkole salę gimnastyczną, nie jest to wielka, pełnowymiarowa sala, ale na nasze potrzeby zupełnie wystarcza. Wiosną i latem i tak najczęściej wychodzimy na boisko szkolne. Nasze boisko szkolne także się ostatnio zmieniło, wymieniono nam nawierzchnię żużlową na trawiastą i już od kilku lat możemy w pełni z niego korzystać grając na trawie. 
Mamy też w szkole pracownię komputerową  z dostępem do internetu, którą otrzymaliśmy  ze środków EFS
w czerwcu 2008 r.

 

 

OBWÓD SZKOŁY    

 

Do obwodu Szkoły Podstawowej w Annoborze należą dwie miejscowości: wieś Annobór  i Kolonia Annobór, dodatkowo uczęszcza także kilkoro uczniów z pobliskiego Majdanu Kozłowieckiego. Szkoła jest położona pomiędzy tymi dwiema miejscowościami, dlatego odległość jaką muszą pokonać uczniowie w drodze do szkoły tylko w kilku przypadkach przekracza 1000 metrów. Uczniowie najczęściej dojeżdzają do szkoły rowerami, a w okresie zimowym pieszo...

Lekcje odbywają się w systemie jednozmianowym w godz od 8.00 do 14.20. Po południu odbywają się zajęcia dodatkowe, m.in.: kółko teatralne, informatyczne, matematyczne i taneczne.

 


                                                 KADRA PEDAGOGICZNA

 

Wszyscy pracujący w szkole nauczyciele mają pełne kwalifikacje, wielu uczestniczy dodatkowo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

W związku z organizacją pracy szkoły, niektórzy nauczyciele muszą łączyć pracę w naszej szkole z pracą w sąsiednich szkołach. Ale dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorami sąsiednich placówek udaje się bezproblemowo zorganizować pracę poszczególnych szkół.

I tak w naszej szkole pracują:

 

Agnieszka Małyska - dyrektor, nauczanie zintegrowane, muzyka, plastyka;

 

Joanna Sternik           - nauczanie zintegrowane; wych. kl. I;

Wiesława Woźniak     - nauczanie zintegrowane wych. kl. II i III; wychowanie do życia w rodzinie;

Anna Nogal               - matematyka, biologia, chemia, przyroda; wych. kl. VI i VII;

Iwona Szumiec            - wychowanie fizyczne;

Adam Peterwas            - informatyka;

Sylwia Cieniuch         - język polski, biblioteka, wych. kl. IV-V;

Emilia Bożym             - język angielski;

Dorota Danił                - fizyka;

Ewa Mikulska              - geografia;

Ewa Baran                  - język niemiecki;

Stanisław Rogala        - technika;

Maria Dzięgiel              - religia;

Małgorzata Rafał         - historia wychowanie przedszkolne, wych. kl.0

W szkole pracuje również pani Renata Mitaszka, która pełni obowiązki woźnej i pan Andrzej - konserwator.

 

cdn....