Szkoła Podstawowa w Annoborze

 

Nawigacja

Wolne dni

Trochę historii... Historia nieco bliższa... Kapliczki i krzyże przydrożne w miejscowości Annobór Krzyże przydrożne i kapliczka w miejscowości Kolonia Annobór Tekstowa podstrona

Annobór

Trochę historii...

       

Historia Annoboru

Annobór powstał prawdopodobnie w 4 ćwiartce XVIII. wieku z inicjatywy Sanguszków, właścicieli Lubartowa i dóbr lubartowskich,
jako folwark. Nazwa Annobór nadana prawdopodobnie dla upamiętnienia Anny Centerówny, żony marszałka wielkiego litewskiego
Józefa Paulina Antoniego, księcia Sanguszków, zmarłego w 1791 roku.
O powstaniu nazwy Annobór mówi dziś jeszcze przekazywana tradycja. W trakcie spaceru rodziny właścicieli dóbr lubartowskich,
naturalnie konnym powozem, pani księżna Anna zdrzemnęła się. Zbliżając się do terenów leśnych książe małżonek budząc żonę
wskazał na okazały las "Anno - bór".
Powiedzenie to miało posłużyć za nazwę pobudowanego w tej okolicy folwarku. Pobudowanie folwarku Annobór w granicach miasta
jak i inne poczynania właścicieli dóbr lubartowskich skłoniły mieszczan Lubartowa do wystąpienia na drogę sporu prawnego.
W dniu 25 maja 1802 roku mieszczanie złożyli w Carsko-Królewskiej Prokuratorii pozew przeciwko dziedzicowi Lubartowa.
Informacja o tym fakcie stanowi pierwsza wzmiankę o wsi Annobór.
Folwark uległ spaleniu w 1915 roku w wyniku walk przebiegającego tamtędy frontu. O zaciętości tych walk świadczy cmentarz
wojskowy z zachowanymi grobami, położony na skraju lasu na gruntach sąsiedniej wsi Nowodwór.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego informuje, że kolejny właściciel dóbr lubartowskich hrabia Mycielski sprzedał
w 1861 roku folwarki Łucka i Annobór. Nabywcą był niejaki Andrychiewicz. Lecz już rok później cześć ziemi nabywają
chłopi - koloniści. Zatem rok 1852 należy uznać za datę powstania wsi chłopskiej.
Wraz z pobudowaniem wsi gospodarskiej wybudowano naturalnie karczmę - miejsce życia XIX wiecznej wsi.
Pobudowano ją na południowym skraju starej wsi chłopskiej, przy pastwisku Białe Błoto, gdzie rozchodzą się drogi do Majdanu
i lasu Lipnik. Karczma ta jest naniesiona na obrysie pomiarowym "Dóbr prywatnych Łucka i Annobór" z 1872 roku.

W okresie międzywojennym Annobór, z faktu swego położenia związany był z Lubartowem. W uruchomionej w 1923 roku hucie szkła własności Arnolda Halsbergera znajdowało zatrudnienie 17-20 mieszkańców Annoboru.
Przylegające lasy dawały również sezonowe zatrudnienie gospodarzom, właścicielom drobnych gospodarstw.
Również pobliski las stanowił dogodne miejsce letnich wyjazdów mieszkańców Lubartowa wynajmujących mieszkania-kwatery u annoborskich gospodyń.