Szkoła Podstawowa w Annoborze

 

Nawigacja

Wolne dni

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYKAZ LEKTUR DLA KLAS IV - VI WYKAZ LEKTUR DLA KLAS I - III CIEKAWOSTKI O KSIĄŻKACH SŁOWNIKI JAK ZARADZIĆ TRUDNOŚCIOM W CZYTANIU DAWNE KONKURSY VADEMECUM CZYTELNIKA, czyli co czytelnik wiedzieć powinien Książkowe frazeologizmy Nagrodzone opowiadanie Dominiki

Biblioteka

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Regulamin biblioteki szkolnej

1.     Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.

2.     Biblioteka otwarta jest wg harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń.

3.     Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem i godzinami otwarcia biblioteki.

4.     Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

o        wypożyczając je do domu,

o        czytając lub przeglądając na miejscu.

5.     Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni.

6.     Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni użytkownicy.

7.     Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko koleżanek, kolegów.

8.     Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

9.     Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej

10. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

11. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki  jedzenia i picia.

12. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką

13. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.