Szkoła Podstawowa w Annoborze

 

Nawigacja

Wolne dni

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Regulamin stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

                                                                

 


 

Przewodnicząca SU - ALEKSANDRA SOBSTYN

Zastępca  -  JAKUB WOLIŃSKI

Sekretarz -   WOJCIECH BARWIŃSKI

 

Opiekun SU - Iwona Szumiec