Szkoła Podstawowa w Annoborze

 

Nawigacja

Wolne dni

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Regulamin stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

                                                                

 


 

Przewodniczący SU - JAKUB WOLISKI

Zastępca  -  ALEKSANDRA SOBSTYN

Sekretarz -    JAKUB BUDZYŃSKI

Skarbnik  -    MAGDALENA KISIEL

 

Opiekun SU - Iwona Szumiec